Linked data notebooks


Wouter Beek (wouter@triply.cc)
Benny Markovitch (benny.markovitch@triply.cc)
Kathrin Dentler (kathrin.dentler@triply.cc)

Notebook requirements

"The egg-laying wool milk pig"
 • Statistical analysis
 • Data Stories with historical maps
 • HTML papers, ideally exportable as PDF
 • Online collaboration
 • Helpers for pagination

Our approach

 • Stick to single components
 • Focus on most important features
 • And the most wanted extras

Overview

 • LD Wizard: Wouter Beek
 • Notebooks: Benny Markovitch

Wouter Beek

Stap 1: Uploaden

Verwerk tabulaire bronbestanden van beperkte grootte.

Stap 2: Configureren

Zoek de juiste termen voor het domein.

Stap 3: Publiceren

Publiceer online, of exporteerd naar bestand.

LD transformatie

Vereist 3 expertises: lastige koppeling, complex proces.

LD transformatie tools

 • Voorbeelden: CoW, RML, RATT, R2ML
 • Ontkoppeling van de afhenkelijkheid op de ontwikkelaar
 • Maar vereisen nog steeds LD kennis.

LD Wizard

Ontkoppeling van de afhankelijkheden tussen de 3 expertises.

https://ldwizard.netwerkdigitaalerfgoed.nl

Netwerk Digitaal Erfgoed

Voorbeeld van gebruik

Notebooks

Benny Markovitch

What's the purpose of notebooks?

 • Connect data to statistical analysis software
 • Help with querying large (n >10,000) datasets in their entirety

I will show:

 • The SPARQL method, in which SPARQL queries are written in R itself
 • The URL method, in which R is connected to an existing query on triplyDB
 • Both will be shown using Google Colab notebooks

Links to notebooks:

Linked data notebooks


Wouter Beek (wouter@triply.cc)
Benny Markovitch (benny.markovitch@triply.cc)
Kathrin Dentler (kathrin.dentler@triply.cc)